Kök Hücre Uygulamaları

Kök Hücre Uygulamaları

Osteoartrit dediğimiz, eklemlerimizdeki başlıca kıkırdak dokunun özelliğini kaybedip eksilmesi ile karakterli hastalık oldukça yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hastalığın bulunduğu aşamaya göre tedavi seçenekleri değişmektedir.

Eklemdeki kıkırdak dokunun tamamen kaybolup kemik dokunun birbirine temas ettiği aşamaya geldiğimizde eklem protezleri halihazırda en uygun çözüm olarak uygulanmaktadır.

Kıkırdak doku henüz tamamen kaybolmadı ise ameliyat dışı tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

Bu kapsamda hücresel kökenli tedaviler son yıllarda önem kazanmıştır. Kök hücre tedavisi de bunlardan birisidir.

Mesenchymal stem cells (MSCs) ve adipose-derivated (yağ dokusundan elde edilen) stem cells (ASCs) kıkırdak hücresine dönüşme potansiyeline sahip kök hücrelerdir. Elde edilmelerinde birtakım zorluklar mevcuttur. Ancak ASCs, yani yağ dokusundan kök hücre elde edilmesi otolog stromal vasküler fraksiyonun (SVF) kullanılması ile daha kolay bir şekilde başarılır.

Vücuttaki yağ dokusundan lokal anestezi veya hafif sedatize edici anestezi altında liposuction yoluyla alınan yağ dokusundan elde edilir.

SVF içinde yağ dokusu yoktur, çok az lökosit vardır ve az miktarda extracelluler matriks vardır.

SVF işleminde bir hücre büyütme ve çoğaltma işlemi yoktur.

Yağ dokusu alınıp SVF elde edildikten sonra aynı seansda şikayet olan ekleme enjekte edildir. Birden fazla ekleme enjeksiyon mümkündür.

Kendi doku ve hücrelerimiz enjekte edildiğinden yan etki ihtimali yok denecek kadar azdır.

Bu uygulama PRP uygulamasından farklıdır. PRP kök hücre değildir. PRP ile ilgili yazıya bakabilirsiniz.

Bu uygulamanın etkinliğini araştıran birçok çalışmada enjeksiyon sonrası osteoartrit şikayetlerinde 1 ayda 2 yıla kadar düzelmeler olduğu bildirilmektedir.

Kaynaklar

  1. Garza R. J. Et all: Clinical efficacy of intraarticular mesenchymal stromal cells fort he treatment of knee osteoarthritis: A double-blinded prospective randomized controlled clinical trial.The American Journal Of Sports Medicine 2020;48(3):588-598.