Diz protezi

Diz Protezi

Dizde diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen kireçlenmeler diz protezi ile tedavi
edilir. Protez denince dizde eklem yapan üç kemiğin eklem yüzeylerinin
kesilerek çıkarılması ve bu yüzeylerin metal ve plastik parçalar ile
kaplanmasıdır.

Protez ilaç, diz içi enjeksiyon ve fizik
tedaviye cevap vermeyen kireçlenmelerde diz artroskopisinden ve yönlendirme
ameliyatlarından yarar görmeyeceği düşünülen ya da daha önce bu operasyonları
geçirdikten sonra yakınmaları yineleyen hastalarda iyi bir seçenektir.
Yukarıdaki alternatif tedavilere cevap yok ve diz sorunları hastanın hayat
standartını bozuyorsa diz protezi gereklidir denebilir. Günümüzde protez
ömrünün 25-30 yıla uzadığı düşünülürse yapım yaşı yerine hayat standartı
kavramı daha önemli hale gelmiştir. Yine de 55 yaş altındaki kişilerde diğer
tedavi yöntemleri sonuna kadar denenmelidir.

Normal bir dizde dört adet bağ, dizin
kemiklerinin birbiri ile bağlantısını ve koordinasyonunu sağlar. Artritli bir
dizde bu bağların yapıları bozulabilir. Diz protezi uygulamalarında bu
bağlardan bazıları eklem yüzeyleri ile birlikte kaldırılır ve yeni yapma
yüzeyler ile değiştirilir.

Konulan parçaları yerinde tutmak üzere 2 yol
mevcuttur.Bunlardan biri polimetilmetakrilat adı verile çimento ile tespittir.
Diğeri ise özel hazırlanan ve kemiğin gelişimine uygun olarak kemikle
bütünleşen parçalardan oluşan protezlerdir.

Bugün diz protezlerinin büyük çoğunluğu
çimentolu olarak yapılmaktadır. Çimentolu protezlerin uyumu mükemmel olup 25
-30 yıl kadar dayanabilmektedir. Bu süreyi hastanın kilosu, genel sağlık
koşulları,aktivite düzeyi arttırıp, azaltabilmektedir. Çimentonun avantajı
gerek kemikle protezi birbirine bağlayan bir yapı olması gerekse katı bir
maddenin ortama kattığı biomekanik güçtür. Bugün için kullanılan materyallerde
kırılma olayı son derece azdır.