Artroskopi

Artroskopi

Artroskopi

Artroskopi eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan minimal girişimsel bir cerrahi yöntemdir ve “eklemin içine bakmak” anlamına gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise artroskop denir. Eklem içerisini gözlemek için 0.5 cm’lik deliklerden artroskopinin optik sistemi eklemin içerisine sokulur. Skop denilen optik sistemin ucuna takılan bir kamera ile monitörden bütün eklem içi görülür.
Bu çerçevede açık cerrahi tedavi yöntemlerde gereken büyük kesiler yapılmadan,
küçük kesilerden eklem içerisi gözlenir ve açık cerrahi sırasında ulaşılamayan
bölgelerde görüntülenebildiği için daha eksiksiz bir inceleme olanağı elde
edilir.

Tekniğin asıl yararı ameliyattan sonra görülür. Eklem büyük kesilerle açılmadığı için normal dokulara en az zarar verir ve fizik tedavi ve rehabilitasyona daha erken başlanılır. Hastaların ameliyat sonrası ağrısı, açık cerrahi girişimlere göre
çok daha azdır. Böylelikle hasta daha çabuk iyileşir, aktif yaşamına daha erken
döner. Özellikle sporcuların spora erken dönebilmelerinin sağlanması büyük
avantajlarından birisidir. 1980’ li yıllara kadar sadece teşhis amaçlı
kullanılan artroskopi, teknoloji ve deneyimlerin gelişmesi ile bugün tanıdan
ziyade, tartışmasız bir tedavi yöntemi olmuştur. Bütün bunlara rağmen teşhis
zorluğu olan problemlerde artroskopi tanısal amaçlı olarakta kullanılabilir.

Artroskopi sonrası yeterli egzersiz yapılırsa eklemde hareket kısıtlılığı gelişme riski açık girişimlere göre yok denecek kadar azdır. Aynı şekilde enfeksiyon, trombofilebit gibi sorunlar daha nadir görülür. Bütün bu nedenlerden dolayı, artroskopik cerrahi sonrası iyileşme süresi açık cerrahi girişimlere göre daha kısa ve hasta için daha konforludur.

ARTROSKOPİ NASIL YAPILIR?

Artroskopik girişim için ameliyathane şartları ve anestezi gereklidir. Artroskopi için sıklıkla genel veya spinal ( belden uyuşturma ) anestezi gereklidir. Eklem içerisini görmek için 0,5 cm boyunda bir kesi yapılır. Tanı ve tedavi için ilave birkaç kesi daha gerekebilir. Cerrahi işlem için gereken aletler ikinci bir kesi ile eklem içerisine sokulur. Cerrahi girişim ekrandan eklem içini görerek yapılır.
İstendiğinde artroskopinin tamamı videoya kayıt edilebilir. İşlem tamamlandıktan
sonra, eklem içine biriken sıvıyı dışarı almak üzere nadiren bir dren
yerleştirilebilir. Bu dren sıklıkla ameliyattan bir sonraki pansuman sırasında
çıkartılır. Artroskopik girişim sonrası ciddi ağrı beklenmez ve çoğunlukla
hafif ağrı kesiciler yeterli olur. Yapılan işlemin cinsine göre hastaneden aynı
gün taburcu olunabileceği gibi kalış süresi bir ile iki gün arası değişebilir.

ARTROSKOPİK OLARAK TEDAVİ EDİLEBİLEN PROBLEMLER

DİZ EKLEMİ

Yırtık meniküs parçalarının çıkarılması, bazı menisküs yırtıklarının dikilmesi,
ön ve arka çapraz bağ tamirleri, erken dönem osteoartritlerin (kireçlenme)
tedavisi, osteokondritisler (kıkırdaktan parça ayrılmaları veya eklem
fareleri), diz eklemini ilgilendiren kırıklar, taze kıkırdak nakilleri, patella
(diz kapağı) ekseninin düzeltilmesi,  diz kapağı çıkıklarının tedavisi, eklem iltihaplarının boşaltılması, hastalıklı eklem zarının çıkartılması (sinovektomi), kaza veya hastalık sonrası meydana gelen hareket kısıtlılıklarının açılması, eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.

OMUZ EKLEMİ

Kas-tendon sıkışması ve tekrarlayan omuz çıkıklarının tedavisi, omuz eklemi
içindeki kıkırdak ve kas kirişi hastalıklarına yönelik girişimler, erken
dönemde kireçlenme (osteoartrit) tedavisi, romatizmal hastalıklarda kalınlaşmış
olan eklemi döşeyen zarın çıkartılması (sinevektomi), omuz hareket
kısıtlılıklarının açılması, eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması
artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.

KALÇA EKLEMİ

Eklem içindeki serbest cisimlerin çıkartılması, kalçada sıkısmaya sebep olan
bozuklukların düzenlenmesi, kalça eklemindeki menisküs benzeri yapıların
yırtıklarının tamiri ve erken evre eklem kıkırdağı harabiyetlerinin
düzenlenmesi artroskopik olarak yapılabilir.

AYAK BİLEĞİ

Eklem içi kırıklar, kıkırdaktan parça ayrılmaları ve eklem fareleri (osteokondritis
dissekans), tekrarlayan burkulmalar sonrası meydana gelen doku sıkışmaları,
erken dönemde kireçlenme (osteoartrit) ve romatizmal hastalıklarda artroskopik
tanı ve tedavi yapılabilir.

DİRSEK EKLEMİ

Osteokondritislerin (kıkırdaktan parça ayrılmaları ve eklem fareleri) tedavisi,
serbest cisimlerin çıkarılması, hareketi engelleyen kemik çıkıntıların
törpülenmesi, romatizmal hastalıklarda kalınlaşmış olan eklemin döşeyen zarın
çırtılması (sinevektomi), eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması
artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.